§ Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może zgłaszać Sprzedawcy. Reklamacje mogą być zgłaszane przykładowo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub  w formie  elektronicznej i przesłane  na adres biuro@swiatdekoracji.pl.


2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.


3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres 
biuro@swiatdekoracji.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Jeżeli uważają Państwo, że otrzymali towar niespełniający oczekiwania prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://www.swiatdekoracji.pl/kontakt w temacie wybierając Reklamacje i zwroty.